Työturvallisuus

Pohto

Pohton työsuojelupäivät, 2013

Kouluttaja ja konsultti, Institute Bruno Schmaeling Consulting Group, 2011-

Tällä hetkellä työskentelen päätoimisesti kasvavan kansainvälisen, alunperin saksalaisen yrityksen palveluksessa. Vuonna 2013 minut kutsuttiin yrityksen johtoryhmään sekä Pohjois-Euroopan yksikkömme osakkaaksi.

IBS Consulting Group on perehtynyt työturvallisuuden kehittämiseen teollisuuden alan yrityksissä – edukseen perinteisestä poikkeavasta näkökumasta. Erikoisalaamme ovat ihmisten toimintaan keskittyvä koulutus ja laaja-alainen työturvallisuuskulttuurin kehittämiseen keskittyvä osaaminen. The Fundamentals of Safe Behaviour© -konsepti on luotu useiden tuhansien tapaturmien analyysien pohjalta, ja se perustuu ihmisen tiedostamattomiin toimintavirheisiin ja tähtää tietoiseen käyttäytymisen muutokseen. Konseptin avulla lukuisat yritykset ovat päässeet nollatapaturmatavoitteissaan merkittävästi eteenpäin.

Toimenkuvaani kuuluu kuitenkin myös muuta kuin työntekijöiden kouluttaminen – itse asiassa tämä on suhteellisen pieni osuus usein vuosienkin mittaisista kehittämisen projekteista. Sen lisäksi, että vastaan tällä hetkellä Pohjois-Euroopan uusasiakashankinnasta ja asiakassuhteiden ylläpitämisestä, vastaan näistä projekteista yleensä niiden koko elinkaaren ajan. Projektimme alkavat yleensä työturvallisuuden laatua kartoittavasta kyselystä ja sen pohjalta järjestetyistä työpajoista. Alkutyön jälkeen järjestän organisaation esimiehille ja päälliköille johtajuustyöpajoja, joissa huomio kiinnitetään työturvallisuuden johtamisen kipukohtiin sekä osaamisen vahvistamiseen. Vasta tämän alkutyön jälkeen on toimintaan keskittyvien koulutuksien vuoro.

Toimenkuvani on äärimmäisen monimuotoinen, ja olenkin järjestänyt itse suunnittelemiani pilottikoulutuksia näihin inhimillisiin tekijöihin liittyen muutamille yrityksille hyvällä menestyksellä. Myös coachingista tulee varmasti olemaan hyötyä nykyisissä ja tulevaisuuden asiakasprojekteissa. Olen myös suunnitellut ja pilotoinut stressinhallinnan työpajan yhdessä saksalaisen psykoterapeutti-kollegani kanssa. Ajatus tähän lähti liikkeelle erään asiakkaan tarpeista jo vuonna 2011, mutta idea konkretisoitui ja sai aikaa toteutumiselle vasta vuoden 2012 lopulla. Työpaja pilotoitiin ensimmäistä kertaa Lontoossa maaliskuussa 2013, ja sittemmin olen järjestänyt sitä muutamaan otteeseen Suomessa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s