Muuta

Kurssin vastuuopettaja, Helsingin yliopisto, Sosiaalipsykologian laitos, 2009

Vuonna 2008 toimin sosiaalipsykologian ainejärjestön opintovastaavana, jolloin tehtävänäni oli muun muassa kerätä opiskelijoilta palautetta laitoksella järjestettävästä opetuksesta ja siihen liittyvistä toiveista. Toiveissa oli opiskelijoiden osalta ollut jo pitkään läheisten ihmissuhteiden käsittely sosiaalipsykologian näkökulmasta, ja päätimme toisen ainejärjestöläisen kanssa ryhtyä tuumasta toimeen: haimme ja saimme rahoitusta aihetta käsittelevälle opintopiirille, jonka suunnittelimme itsenäisesti ja toteutimme yhdessä valitsemamme opettajan kanssa. Vuonna 2009  hain rahoitusta uudelleen, ja sain valtuudet toimia kurssin vastuuopettajana ja suunnittelijana. Palaute kurssista oli hyvää, mutta opintosuunnitelmien muutoksien johdosta ei kurssia ole järjestetty sen koommin. Jatkoin yliopisto-opintojani taas arvokasta kokemusta rikkaampana.

Mainitsemisen arvoisia kehittämiseen ja kouluttamiseen liittyviä tapahtumia ja kursseja, joihin olen osallistunut:

Fasilitointikoulutus, Grape People, 2013

Suomen Sosiaalipsykologit ry järjesti helmikuussa 2013 fasilitointikoulutuksen, johon osallistuin laihoin odotuksin – lähinnä ajatuksena oli saada muutamia uusia ideoita järjestämiini työpaja- ja koulutustilaisuuksiin. Koulutus osoittautui kuitenkin äärimmäisen mielenkiintoiseksi ja hyödylliseksi siinä mielessä, että se tarjosi selityksiä jo ennalta tuttujenkin työkalujen käyttöperusteisiin sekä muutamia vinkkejä kuullun tiedon käsittelyyn sen sisäistämiseksi. Innostuin omien sanojeni mukaan ns. metafasilitoinnista: olisi hienoa käsitellä ja kouluttaa tulevaisuudessa muille kouluttajille ja kohderyhmille ryhmätilanteiden fasilitointia! Seuraavaksi osallistuin Grape Peoplen Kari Kukkolan järjestämään Haastavat ryhmätilanteet -demoon maaliskuussa 2013.

Kehittämisotteet ja -menetelmät, Aalto-yliopisto, Kansainvälisen liiketoiminnan ja johtamisen laitos, 2012

Tämä kurssi on mainitsemisen arvoinen useastakin syystä. Ensinnäkin se on yksi niitä harvoja ja valittuja, joille olen Aalto-yliopisto-opintojeni aikana ehtinyt osallistua. Toiseksi se todennäköisesti lakkautetaan vuonna 2013. Mikä tärkeintä, tämä kurssi on yksi niitä harvoja, joissa opetus tapahtuu pienessä ryhmässä ja oppimista tukevin menetelmin.

Tällä puoli vuotta kestäneellä kurssilla käytiin systemaattisesti läpi neljä eri (organisaation) kehittämisen menetelmää: prosessikonsultointi, liikkeenjohdon konsultointi, coaching sekä hieman harvinaisempi, Suomessa kehitetty vuorovaikutustyöpaja. Kurssin alussa tutustuimme Scheinin (1999) prosessikonsultointia käsittelevään kirjaan, josta on jo ollut minulle hyötyä työtehtävissäni. Oma pienryhmäni perehtyi tarkemmin liikkeenjohdon konsultoinnin laajaan kenttään, ja pääsimme haastattelemaan Henry Honkasta lopputyötämme varten. Koko kurssi osoittautui hyväksi katsaukseksi erilaisiin kehittämisen menetelmiin ja niiden soveltuvuuteen sekä ohjasi minut lopulta käytännössä coachingin kiehtovaan maailmaan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s