Korkeakoulutus

VTM, Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalipsykologian oppiaine, 2006-2012

Aloitin opintoni Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2006, pääaineenani sosiaalipsykologia. Uinninohjaajan kokemukseni pohjalta tarkoituksenani oli pitkään ollut hakea opiskelemaan luokanopettajaksi, mutta nähtyäni kirjakaupassa sattumalta Helkaman ym. (2005) kirjan Johdatus sosiaalipsykologiaan, ryhdyin tuumasta toimeen – pelottavan pieneltä tuntuvasta 5%:n sisäänpääsymahdollisuudesta huolimatta. Ilmoittauduin jälkijunassa mukaan valmennuskurssille, ja pääsin opiskelemaan ensiyrittämällä.

Ensimmäinen vuosi sosiaalipsykologian laitoksella aiheutti ristiriitaisia tunteita, mutta toisena vuonna minulle selkeni, että tulevaisuuteni olisi organisaatioiden sosiaalipsykologiassa. Valitsin sivuaineeni TKK:lta, jossa opiskelin johtamista ja työpsykologiaa sekä yliopiston kasvatustieteen laitokselta. Identiteettini opiskelijana ja asiantuntijana painottuikin pitkälti näihin käytännönläheisempiin aineisiin. Kaiken kaikkiaan opintoni ovat tarjonneet minulle mainion kyvyn reflektoida ihmisten ja ryhmien välistä vuorovaikutusta sekä analyyttisen lähestymistavan aiheisiin kuin aiheisiin.

Opintovastaavana ja kurssin järjestäjänä. Vuonna 2008 minut valittiin opiskelijajärjestömme opintovastaavaksi, ja tehtäviini kuului muun muassa opiskelijoiden edustaminen viikottaisissa sosiaalipsykologian laitoksen kokouksissa. Seuraavana vuonna suunnittelin ja järjestelinkin jo omaa yliopistokurssia, joka pohjautui opiskelijoiden toiveisiin. Ihmissuhteiden sosiaalipsykologia oli opintopiirimuotoinen kurssi, jonka koordinoinnista vastasin täysin itsenäisesti vuonna 2009.

Gradukilpailussa. Helmikuussa 2013 sain puhelun sosiaalitieteiden laitokselta, jossa minulta kysyttiin saako pro gradu-tutkielmani ilmoittaa gradukilpailuun. Tutkielmani aiheena on Henkilökunnan kokema samastuminen ja menettelytapojen koettu oikeudenmukaisuus Aalto-yliopiston fuusiossa (2011). Ohjaajani prosessissa oli vuonna 2011 TKK:lla professorina toimiva Jukka Lipponen, joka antoi käyttööni aihetta kartoittaneen seuranta-aineiston. Kilpailun tuloksia odottelen edelleen mielenkiinnolla.

KTYO, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Kansainvälisen liiketoiminnan ja johtamisen laitos, 2011-

Vajaa vuosi ennen opintojeni päättymistä totesin haluavani uutta näkökulmaa organisaatioiden kehittämisen ja johtamisen kysymyksiin, ja sain maisterivaiheen opiskelupaikan Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulun johtamisen laitokselta. Hyväksymiskirje saapui haastavan työpaikan vastaanottamisen jälkeen, ja tällä hetkellä suoritan opintoja Aalto-yliopistossa työnteon ohella. Muutamia kirsikoita olen napannut kakun päältä, mutta nähtäväksi jää, riittääkö paukkuja kaiken muun ohella opiskeluun. Päivä päivältä huomaan pitäväni yhä voittamattomampana kouluna työelämän ja kokemuksen koulua.

Advertisements